• Câu hỏi:

   Lãnh tụ Tôn Trung Sơn theo khuynh hướng nào?

  • A. Trung lập.
  • B. Dân chủ tư sản.    
  • C. Quân chủ lập hiến.   
  • D. Nền cộng hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC