AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát xít Đức đầu hàng không điều kiện trong chiến tranh Thế giới 1 là:

  • A. 2/4/1917
  • B. 3/3/1918
  • C. 2/11/1918
  • D. 11/11/1918

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>