AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao ở Nga, năm 1917, Cách mạng Tháng 2 thắng lợi nhưng vẫn tiếp tục nổ ra cuộc Cách mạng Tháng 10?

  • A. Vì 2 chính quyền tư sản và vô sản song song tồn tại;
  • B. Vì 2 chính quyền phong kiến và vô sản song song tồn tại;
  • C. Vì 2 chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại;
  • D. Vì Vì 2 chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>