AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc, nhân dân Trung Quốc có hành động gì?

  • A. Đầu hàng đế quốc.    
  • B. Nổi dậy đấu tranh
  • C. Thỏa hiệp với đế quốc.       
  • D. Lợi dụng đế quốc chống phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>