AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A. Sự hung hãn của Đức   
  • B. Thái tử Áo-Hung bị ám sát
  • C. Mâu thuẫn Anh-Pháp              
  • D. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>