AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao Cách mạng Tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

  • A. Do tư sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại;
  • B. Do tư sản lãnh đạo và chính quyền tư sản được thành lập;
  • C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại;
  • D. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và chính quyền Xô viết thành lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>