AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm ?

  • A. Bảo đảm công bằng trong giáo dục.
  • B. Bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
  • C. Bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
  • D. Đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>