AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ?

  • A. Riêng cán bộ kiểm lâm.
  • B. Mọi người quan tâm.
  • C. Riêng cán bộ, công chức nhà nước.
  • D. Mọi tổ chức, cá nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA