ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây

  • A. Công khai thu nhập trên báo chí. 
  • B. Nộp thuế đầy đủ.
  • C. Bảo vệ môi trường.
  • D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>