AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là, mọi doanh nghiệp đều được ?

  • A. Kinh doanh bất cứ sản phẩm nào theo nhu cầu của mình.
  • B. Kinh doanh ở bất cứ nơi nào.
  • C. Miễn giảm thuế thu nhập.
  • D. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>