AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cơ sở quy định của pháp luật về kinh doanh, ông P đã đăng kí mở cửa hàng bán đồ nội thất gia đình và được chấp thuận. Việc làm của ông P thể hiện pháp luật là phương tiện ?

  • A. Để công dân thực hiện quyền của mình.
  • B. Để công dân có quyền tự do hành nghề.
  • C. Để công dân tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
  • D. Để công dân sản xuất kinh doanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>