• Câu hỏi:

  Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ \(\overrightarrow u  = \left( { - 3;7} \right)\)

  • A. \(\overrightarrow {{v_1}}  = \left( {1; - 2} \right)\)
  • B. \(\overrightarrow {{v_2}}  = \left( {1; - \frac{7}{3}} \right)\)
  • C. \(\overrightarrow {{v_3}}  = \left( {3;7} \right)\)
  • D. \(\overrightarrow {{v_4}}  = \left( { - 3; - 7} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B, vì u= -3v2

  Nhận xét. Dựa vào tính chất các tọa độ tương ứng tỉ lệ, có thể loại trừ ngay các phương án C, D, A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC