YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có A(–2; 2), B(6; –4), đỉnh C thuộc trụ Ox. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC, biết rằng G thuộc trục Oy)

  • A. \(G\left( {0;\frac{2}{3}} \right)\)
  • B. \(G\left( {0; - \frac{2}{3}} \right)\)
  • C. \(G\left( {3; - \frac{2}{3}} \right)\)
  • D. \(G\left( { - 3; - \frac{2}{3}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  G có hoành độ bằng 0 nên loại C, D. Điểm C có tung độ bằng 0 nên tung độ điểm G là \( - \frac{2}{3}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45024

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA