YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A(–1; 1); B(1; 2); C(4; 0). Tìm tọa độ điểm M sao cho ABCM là hình bình hành là:

  • A. M(2; 1)
  • B. M(2; –1)
  • C. M(–1; 2)
  • D. M(1; 2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử M = (x;y), khi đó ABCM là hình bình hành

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Vậy M = (2; – 1).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON