• Câu hỏi:

  Cho 3 điểm \(A(-2;3);B(5;1)C(2;0)\). Tọa độ của điểm D để ABCD là hình bình hành là:

   

  • A. \(D(1;4)\)
  • B. \(D(9;-2)\)
  • C. \(D(-5;2)\)
  • D. \(D(-6;1)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để ABCD là hình bình hành thì \(\vec{AD}=\vec{BC}\)

  Mà \(\vec{BC}=(-3;-1)\) nên ta có hệ sau: \(\left\{\begin{matrix} x_D+2=-3\\ y_D-3=-1 \end{matrix}\right.\)

  Vậy \(D(-5;2)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC