YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 3 điểm \(A(-2;3);B(5;1)C(2;0)\). Tọa độ của điểm D để ABCD là hình bình hành là:

   

  • A. \(D(1;4)\)
  • B. \(D(9;-2)\)
  • C. \(D(-5;2)\)
  • D. \(D(-6;1)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để ABCD là hình bình hành thì \(\vec{AD}=\vec{BC}\)

  Mà \(\vec{BC}=(-3;-1)\) nên ta có hệ sau: \(\left\{\begin{matrix} x_D+2=-3\\ y_D-3=-1 \end{matrix}\right.\)

  Vậy \(D(-5;2)\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA