AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. M, N, P lần lượt là trung điểm cách cạnh BC, CA, AB. Biết M(1; 2); N(3; – 5); P(5; 7). Tọa độ đỉnh A là:

  • A. A(7; 9)
  • B. A(– 2; 0)  
  • C. A(7; – 2)
  • D. A(7; 0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dễ thấy APMN là hình bình hành

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Đáp án: D.

  Nhận xét. Có thể dùng các hệ thức

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  (O là gốc tọa độ) để biểu diễn các vectơ OA ,OB ,OC qua OM ,ON ,OP .

  Từ đó tìm được tọa độ các đỉnh A, B, C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>