AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai điểm A(2; -1), B(3; 0), điểm nào sau đây thẳng hàng với A, B?

  • A. \({C_1}\left( {0; - 7} \right)\)
  • B. \({C_2}\left( {0; - 3} \right)\)
  • C. \({C_3}\left( {0; - 5} \right)\)
  • D. \({C_4}\left( {0; - 1} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(\overrightarrow {AB}  = \left( {1;1} \right),\overrightarrow {B{C_2}}  = \left( { - 3; - 3} \right)\). Hiển nhiên \(\overrightarrow {AB} \) cùng phương với \(\overrightarrow {B{C_2}} \) . Vậy A, B, C2thẳng hàng. Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>