YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 2 điểm \(A(2;2);B(5;-3)\). Tọa độ điểm C thuộc trục tung sao cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng là?

  • A. \(C\left ( 0;\frac{13}{3} \right )\)
  • B. \(C\left ( 0;\frac{14}{3} \right )\)
  • C. \(C\left ( 0;\frac{16}{3} \right )\)
  • D. \(C\left ( 0;\frac{17}{3} \right )\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì 3 điểm A, B, C thẳng hàng nên \(\vec{AB}\) cùng phương với \(\vec{AC}\)

  \(\vec{AB}=(3;-5)\)

  \(\vec{AC}=(x_C-2;y_C-2)\)

  Vì C thuộc trục tung nên \(x_C=0\)\(\Rightarrow \vec{AC}=(-2;y_C-2)\)

  Vậy hệ số k là \(k=\frac{-2}{3}\Leftrightarrow \frac{y_C-2}{-5}=\frac{-2}{3}\)

  \(\Rightarrow y_C=\frac{16}{3}\)\(\Rightarrow C\left ( 0;\frac{16}{3} \right )\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA