AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai điểm \(A(1;1);B(-3;0)\). Tọa độ điểm C đối xứng với A qua B là:

  • A. \(C(1;-2)\)
  • B. \(C(-2;4)\)
  • C. \(C(-7;-1)\)
  • D. \(C(5;2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì C đối xứng với A qua B nên B là trung điểm của AC.

  Gọi \(C(x_C;y_C)\)

  Theo đề, ta có: \(x_B=\frac{x_A+x_C}{2};y_B=\frac{y_A+y_C}{2}\)

  \(\Leftrightarrow -3=\frac{1+x_C}{2};0=\frac{1+y_C}{2}\)

  Vậy \(C(-7;-1)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>