AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(\vec{a}=\frac{1}{4}\vec{i}+k\vec{j}; \vec{b}=2\vec{i}\). Giá trị của k để hai vectơ trên cùng phương là:

  • A. \(k=8\)
  • B. \(k=4\)
  • C. \(k=2\)
  • D. \(k=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách 1: Dùng công thức để hai vectơ bằng nhau thì hoành và tung của vectơ này bằng k lần hoành và tung của vectơ kia.

  Cách 2: Quan sát bài toán và nhận xét rằng \(\vec{b}\) nằm trên trục hoành, nên để hai vectơ cùng phương thì \(\vec{a}\) cũng phải nằm trên trục hoành

  Tức là \(k=0\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>