ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào không thể hiện nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?

  • A. Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp” của Trung ương Đảng.
  • B. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • C. Bản chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
  • D. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường Chinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: sgd 12 trang 131, loại trừ.

  Cách giải:

  “Chỉ thị Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, và tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” (9/1947) của tổng Bí thư Trường Chinh và những văn kiện lịch sự quan trọng về đường lối kháng chiến, nêu rõ tính chất, mục đích, nội dung và phương châm của cuộc kháng chiến. Đó là kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của thế giới.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON