ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp sử dụng biện pháp nào để tăng ngân sách Đông Dương?

  • A. Mở rộng quy mô sản xuất.
  • B. Tăng thuế và cho vay lãi.
  • C. Mở rộng trao đổi buôn bán.
  • D. Khuyến khích phát triển công nghệ nhẹ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: sgk 12 trang 77

  Cách giải:

  Để tăng ngân sách Đông Dương, thực dân  Pháp đã thi hành biện pháp tăng thuế và cho vay lãi, do vậy nâng sách Đông Dương thu được năm 1930 tăng gấp 3 lần so với năm 1912.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON