ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức được thành lập vào tháng 12/1944 theo chỉ thị của Hồ Chí Minh có tên gọi là

  • A. Đội Việt Nam Giải phóng quân
  • B. Trung đội Cứu quốc quân III
  • C. Đội du kích Bắc Sơn – Võ Nhai
  • D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: sgk 12 trang 111.

  Cách giải:

  Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30298

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON