YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vai trò của máy chủ là gì?

  • A. Quản lí các máy trong mạng
  • B. Điều hành các máy trong mạng
  • C. Phân bố các tài nguyên trong mạng
  • D. Tất cả các câu đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6066

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON