ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mạng máy tính được phân ra làm mấy loại?

  • A. Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng
  • B. Mạng có dây và mạng không dây
  • C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng
  • D. Mạng LAN  và mạng WAN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON