YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

  • A. Máy trạm (client, workstation)
  • B. Là mô hình khách-chủ (server-client)
  • C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation)
  • D. Máy chủ (server)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mô hình mạng phổ biến hiện nay là mô hình khách-chủ (server-client)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF