ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

  • A. Máy trạm (client, workstation)
  • B. Là mô hình khách-chủ (server-client)
  • C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation)
  • D. Máy chủ (server)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mô hình mạng phổ biến hiện nay là mô hình khách-chủ (server-client)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON