YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH 1M. Gía trị của m là

  • A. 72,0.
  • B. 90,0. 
  • C. 64,8. 
  • D. 75,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nCaCO3 = 0,5 mol

  Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O

  → nCa(HCO3)2 = nNaOH = 0,1 mol

  Bảo toàn C → nCO2 tổng = 0,7 mol

  Tinh bột → glucozo → 2CO2 → n tinh bột = 0,35 mol

  H = 75% → m = 0,35.162/75% = 75,6

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81205

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON