YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ba chất X, Y, Z (58 < MX < MY < MZ < 78) là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chỉ chứa C, H và O, có các tính chất sau:

  + X, Y, Z đều tác dụng được với Na. 

  + Y, Z tác dụng được với NaHCO3.

  + X, Y đều có phản ứng tráng bạc.

  So sánh về X, Y, Z nào sau đây là đúng?

  • A. X, Y, Z có cùng số nguyên tử H trong phân tử. 
  • B. Số nguyên tử O trong phân tử X là lớn nhất.
  • C. X, Y, Z có cùng số nguyên tử C trong phân tử. 
  • D. Số nguyên tử C trong phân tử Z là lớn nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON