YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 0,1 mol axit glutamic tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là

  • A. 26,65. 
  • B. 30,65.
  • C. 28,95. 
  • D. 30,75.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dung dịch Y chứa: NH2-C3H5-(COO-)2: 0,1 mol; Cl- : 0,1 mol; Na+: 0,4 mol

  Bảo toàn điện tích nOH- = 0,1 mol

  Cô cạn Y → m rắn = 28,95 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81210

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON