ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây ta không có một tụ điện? 

  • A. Giữa hai bản kim loại là sứ.     
  • B. Giữa hai bản kim loại là không khí.
  • C.  Giữa hai bản kim loại là nước vôi.                
  • D. Giữa hai bản kim loại là nước tinh khiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA