• Câu hỏi:

  Giá trị điện dung của tụ xoay thay đổi là do 

  • A.  thay đổi điện môi trong lòng tụ.
  • B. thay đổi phần diện tích đối nhau giữa các bản tụ.
  • C.  thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ. 
  • D. thay đổi chất liệu làm các bản tụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC