RANDOM
 • Câu hỏi:

  Fara là điện dung của một tụ điện mà 

  • A. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1 C.
  • B. giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế không đổi thì nó được tích điện 1 C.
  • C. giữa hai bản tụ có điện môi với hằng số điện môi bằng 1. 
  • D. khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>