• Câu hỏi:

  Một tụ điện không khí được tích điện rồi tách tụ khỏi nguồn và nhúng vào điện môi lỏng thì 

  • A. điện tích của tụ tăng, hiệu điện thế giữa hai bản tăng.
  • B. điện tích của tụ không đổi, hiệu điện thế giữa hai bản không đổi.
  • C. điện tích của tụ tăng, hiệu điện thế giữa hai bản giảm. 
  • D. điện tích của tụ không đổi, hiệu điện thế giữa hai bản giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC