• Câu hỏi:

  Cách nào dưới đây không được dùng để tăng điện dung của tụ phẳng không khí? 

  • A. Thêm một lớp điện môi giữa hai bản.        
  • B. Giảm khoảng cách giữa hai bản.
  • C. Tăng khoảng cách giữa hai bản.               
  • D. Tăng diện tích hai bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC