YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cách nào dưới đây không được dùng để tăng điện dung của tụ phẳng không khí? 

  • A. Thêm một lớp điện môi giữa hai bản.        
  • B. Giảm khoảng cách giữa hai bản.
  • C. Tăng khoảng cách giữa hai bản.               
  • D. Tăng diện tích hai bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44668

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA