• Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện? 

  • A. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.
  • B. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.
  • C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit. 
  • D. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC