RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ 

  • A.  tăng 2 lần.         
  • B. giảm 2 lần.          
  • C. tăng 4 lần.               
  • D. không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>