AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì 

  • A. chúng phải có cùng điện dung.
  • B. hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện phải bằng nhau.
  • C. tụ điện nào có điện dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản lớn hơn. 
  • D. tụ điện nào có điện dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA