AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào dưới đây ta có một tụ điện ? 

  • A. Một quả cầu kim loại nhiễm điện, đặt xa các vật khác.
  • B. Một quả cầu thủy tinh nhiễm điện, đặt xa các vật khác.
  • C. Hai quả cầu kim loại, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí. 
  • D. Hai quả cầu thủy tinh, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA