• Câu hỏi:

  Năng lượng điện trường trong tụ điện. 

  • A.  tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
  • B.  tỉ lệ với điện tích trên tụ.
  • C. tỉ lệ với bình phương hiệu điện thế giữa hai bản tụ. 
  • D. tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản tụ và điện tích trên tụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC