AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây thì cơ năng của vật được bảo toàn : 

  • A. Vật trượt có ma sát trên mặt phẳng nghiêng     
  • B. Vật rơi trong không khí
  • C. Vật rơi tự do     
  • D. Vật chuyến động trong chất lỏng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>