AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động năng của một vật sẽ thay đổi trong trường hợp nào sau đây : 

  • A. Vật đứng yên           
  • B. Vật chuyển động tròn đều
  • C. Vật chuyển động thẳng đều                     
  • D.  Vật chuyển động biến đổi đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>