AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo chất 

  • A. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử
  • B. Các nguyên tữ phân tữ chuyển động không ngừng , các nguyên tử phân tử chuyển động càng nhanh thỡ nhiệt độ càng cao
  • C. Các nguyên tử ,phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau 
  • D. Cả A,B , C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>