AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm câu đúng khi nói về định luật bảo toàn cơ năng : 

  • A. Khi một vật chuyển động thì cơ năng của vật được bảo toàn 
  • B. Trong một hệ kín thì cơ năng của mỗi vật trong hệ được bảo toàn
  • C. Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được bảo toàn 
  • D.  Khi một vật chuyển động trong trọng trường và chỉ chịu tác dụng của trọng lực  thì cơ năng của vật được bảo toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>