AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với một lượng khí không đổi, quá trình nào sau đây là đẳng áp

  • A. Nhiệt độ tuyệt đối không đổi, thể tích không đổi. 
  • B. Nhiệt độ tuyệt đối tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
  • C. Nhiệt độ tuyệt đối giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. 
  • D. Các quá trình a và b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA