AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng  m = 200g   rơi tự do ( cho  g = 10 m/s2 ) Thời điểm vật rơi có động năng  Wđ1 = 10J  ; Wđ2 = 40J tương ứng là: 

  • A. t1 = 0,1s   ;  t2 = 0,22s           
  • B. t1 = 1s   ;  t2 = 2s 
  • C.  t1 = 10s   ;  t2 = 20s        
  • D. Một cặp giá trị khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA