AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn đa tinh thể? 

  • A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 
  • B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.
  • C. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 
  • D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>