AMBIENT
 • Câu hỏi:

  (Các) quá trình biến đổi trạng thái nào sau đây không phải là quá trình đẳng nhiệt

  • A. Làm lạnh khí trong một bình kín.   
  • B. Phơi nắng quả bóng, quả bóng căng thêm.
  • C. Ấn nhanh pittông để nén khí trong xi lanh.         
  • D. Tất cả các quá trình trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>