AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đều nào sau đây là đúng khi nói về thể rắn 

  • A. Các phân tử khí chất rắn rất gần nhau 
  • B. Lực tương tác giữa các nguyên tử phân tử rất mạnh
  • C. Chất rắn có thể tích và hình dạng xác định 
  • D. Cả A, B ,C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>