YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào có nhiều đồng phân cấu tạo nhất ?

  • A. C3H7Cl 
  • B. C3H8O
  • C. C3H8
  • D. C3H9N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C3H8; C3H8Cl; C3H8O

  \(C-C-C\)

           \(\uparrow\)       \(\uparrow\)

                     \(Cl\)

           (2)

  \(C-C-C-OH\)

            \(\uparrow\)

  \(C_{2}H_{5}-O-CH_{3}\)

              (3)

  \(C_{3}H_{9}N:\, C-C-C-NH_{2}\, \, \, \, \, \, C_{2}H_{5}-NH-CH_{3}\)

                     \(C-C-NH_{2}\)

                                \(\mid\)                                      

                              \(C\)

                          \(-N-\)

                               \(\mid\)

    

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON