YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH và đun nóng, thu được dd Y và 3,36 lít hỗn hợp Z (đkc) gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ tím). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dd Y thu được khối lượng muối khan là 

  • A. 16,5 gam           
  • B. 10,725 gam             
  • C. 8,9 gam               
  • D. 15,7 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(C_{2}H_{7}O_{2}N+NaOH\rightarrow Z^{\nearrow}\)

  \(\Rightarrow\) X, Y là muối của RCOOH và R'NH2

  \(\bar{R}COOHH_{2}N\bar{R}'+NaOH\rightarrow \bar{R}'NH_{2}^{(\nearrow)}+\bar{R}COONa+H_{2}O\)

  0,15                                  0,15                 0,15                      0,15                0,15

  nZ= 0,15 

  m muối = 0,15.77+0,15.40 - 0,15.18 - 0,15.13,75.2 = 10,725 ( gam) 

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON